Öz sığortanı hesabla

Geri əlaqə

Sual vermək üçün öz adınızı və
telefon nömərnizi qeyd edin.
Biz mütləq Sizə cavab verəcəyik!

Anketi doldur

Baş səhifə / Sığorta / Korporativ müştərilər / Yük sığortası

Yük sığortası

cargo2

Yük Sığortası  -  Sizin müxtəlif nəqliyyat vasitələri ilə göndərilən yük və konteynerlərin ünvana maliyyə itkisi olmadan çatdırılmasını təmin edir. 

Amrah Sığorta  -  Sizin yüklərin hər hansı bir ünvana (istər ölkə daxilində, istərsə də xaricə) çatdırılması prosesində onun sığortalanmasını öz üzərinə götürərək, daşınma zamanı yüklərə dəyə biləcək zərərlərə görə etibarlı sığorta kompensasiyası təqdim edir.

 

 

Sığorta olunur:

 • Daşınma üçün qablaşdırılmış kommersiya malları;
 • Sığortaçı qəbul etdiyi hallarda istifadə edilmiş əşyalar, qüsurlu və ya geri qaytarılan mallar;
 • Sığortalının razılığı ilə gəminin göyərtəsində daşınan yüklər, eləcə də örtüksüz yüklər;
 • Maşın və ya açıq vaqonda daşınan yüklər;
 • Şəxsi əşyalar və ya əl yükləri.

Sığorta Riskləri:

 • Fırtına, gəminin batması, sahilə toxunması, quru və ya qum üzərinə çıxması;
 • Kapitan və ya gəmi işçilərinin fırıldağı;
 • Gəminin oturması, toqquşması, hərəkətsiz və ya səyyar bir cismə (buz da daxil olmaqla) toxunması nəticəsində əmtəənin dənizə atılması;
 • Yanğın;
 • Partlayış;
 • Yükləmə (yenidən yükləmə) və boşaltma zamanı bağlamanın düşməsi;
 • Dəniz qəza təhlükələri ilə əlaqədar hər növ zərər.

Üstünlüklərimiz:

 • Vurulan gerçək zərərin həcmində ziyanın tam dəyərinin vaxtlı vaxtında ödənilməsi;
 • Sığorta sahəsində məsələlər üzrə mütəxəssislərin pulsuz məsləhətləri;
 • Hər bir müştəriyə fərdi yanaşma.
icopdfYük sığortası qaydaları (pdf, 408 KB)